+385 (0)1 58 11 196 info@event-horizon.hr

Event Horizon ERP

Softver za planiranje proizvodnje

Što je ERP?

ERP (Enterprise Resource Planning) u prijevodu planiranje resursa u poslovanju čini strukturno upravljanje svim dijelovima poslovanja neke tvrtke, koji su međusobno povezani u funkcionalnim i resursnim parametrima. Cilj ERP-a je postići optimizaciju proizvodnje ili poslovanja kroz smanjivanje rizičnih situacija te strateškim planiranjem resursa.

Razvojno okruženje Event Horizon softverskih rješenja podržava visoke zahtjeve za fleksibilnošću softverskih proizvoda po pitanju funkcionalnosti i kapaciteta.

Event Horizon ERP obuhvaća integraciju ERP-a u Cloud baziranom poslovanju i implementaciju  tzv. „Internet of things“ ili u prijevodu Internet stvari, a koji se odnose na raspon modernih tehnoloških uređaja koji su spojeni na internet i koji nam služe kao alat u poslovanju ERP-a. ERP softver u skladu je sa GDPR uredbom o zaštiti osobnih podataka.

NFC & Internet of Things – Internet stvari

Event Horizon ERP povezuje pametne uređaje koji pomažu u poslovanju. Uređaji koje koristimo svakodnevno kao što su pametni telefoni, pametni satovi, kartice, razni mjerni uređaji i slično, integrirani su u ERP kao alat kroz koji se bilježe promjene u poslovanju.

NFC tehnologija bežičnog prijenosa podataka imeđu pametnog telefona i NFC čipa, služi nam za precizno praćenje procesa u proizvodnji. Više o NFC-u možete pročitati ovdje.

Što je poslovanje u cloudu?

Event Horizon tehnologija isporuke sofverskih rješenja bazira se na tzv. “Cloud” pohrani podataka. To znači da više nema potrebe za držanjem serverskih jedinica u vašim poslovnim prostorijama, te time nema ni dodatnih troškova održavanja i zaštite servera.

Event Horizon Cloud poslovanje omogućava da se promjene u vašem radnom okruženju sinkroniziraju u trenutku nastajanja na svakom uređaju na kojem se softver koristi, što omogućava visoku razinu kontrolinga i mobilnost rada.

ERP PROGRAMSKA RJEŠENJA

Event Horizon razvija kroz svoju platformu ERP sustave prilagođene raznim vrstama proizvodnje. NFC tehnologija praćenja poslovnih procesa primjenuje se kod praćenja sljedivosti u prehrambenoj industriji, zatim kod realizacije projekata u prozvodnim pogonima drugih vrsta industrija, kao što su industrija obrade metala te izradi raznih konstrukcija. Svaki kompleksan radni nalog može se pratiti uz ovu tehnologiju. Koristi se također u proizvodnji raznih proizvoda gdje se produkt sastavlja iz više dijelova. NFC tehnologija u ERP-u prilagođava se svakoj komadnoj proizvodnja koja ima potrebu za detaljnijim kontrolingom.

Zatražite ponudu
g

Tekstilna industrija

ERP

NFC tehnologija u Event Horizon ERP-u

Pomoću NFC tehnologije omogućava se komunikacija između dva mobilna uređaja ili komunikacija između bilo kojeg uređaja koji podržava NFC (pametni sat, razni čitači), te NFC čipa. Čipovi mogu biti ugrađeni u razne forme primjerice kartice, naljepnice, narukvice, tekstilne površine i slično. Mogu biti zaštićeni različitim materijalima, što ih čini prilagodljivima za razna okruženja kao što su vrućina, vlaga, hladnoća, podložnost habanju i udarcima.

Softversko rješenje ERP-a uključuje mobilnu aplikaciju na pametnom telefonu Android operativnog sustava, koja služi za kodiranje i čitanje NFC čipova. Strategija postavljanja lokacije NFC čipa te određivanje funkcije čipa, dio je implementacijskog dizajna. Način postavljanja može se prilagoditi prema dosadašnjoj organizaciji rada. Prikaz jednostavne NFC akcije na slici:

Inteligencija ERP-a

Tehnologija prikupljanje podataka putem EventHorizon ERP-a omogućava stalni priljev novonastalih događaja koji se prema zadanim parametrima pretvaraju u informacije koje postaju ključne za donošenje poslovnih odluka. Ako svaki podatak koji nastaje dolazi u pravom trenutku do korisnika, odluke kojima se usmjerava poslovanje postaju brže i preciznije.

Event Horizon u svoja ERP rješenja integrira tzv. machine learning sustave. Oni predstavljaju aplikacijske modele koji koriste umjetnu inteligenciju kreiranja algoritama na temelju dobivenih podataka. Time dobivamo predikcijske funkcionalnosti softvera. Primjerice, ako potrošnja pojedine sirovine raste ovisno o vrsti projekta ili ako pojedini parametar u prodaji pada u određenom dobu godine, softver predviđa određene situacije i upozorava na moguće ishode.

Kako funkcionira NFC tehnologija u Event Horizon ERP-u?

NFC čipovima označavamo ključne parametre, ili dijelove poslovanja koje želimo pratiti

Strategija postavljanja čipova može biti prilagođena već ustaljenom načinu poslovanja ili se može zadati novi način organizacije internih procesa.

Čipovi mogu biti ugrađeni u razne forme primjerice kartice, naljepnice, narukvice, tekstilne površine i slično. Mogu biti zaštićeni različitim materijalima, što ih čini prilagodljivima za razna okruženja kao što su vrućina, vlaga, hladnoća, podložnost habanju i udarcima.

Čipove kodiramo putem mobilne aplikacije prema zadanoj strategiji označavanja

Mobilni telefoni koji se koriste za industrijske svrhe, robusni su i otporni na udarce, vlagu i prašinu.

Tijekom poslovnih procesa radnici koriste mobilnu aplikaciju za evidenciju.

Uporaba slučaj 1.

NFC kodiran „1. Radni nalog“ – aplikacija otvara predmetni radni nalog

Uporaba slučaj 2.

NFC kodiran „Odabir radnje/ akcije“ – aplikacija nudi radnju koja slijedi

Uporaba slučaj 3.

NFC kodiran „Ulaz materijala / izlaz materijala“ – aplikacija nudi odabir vrste i količine sirovine ili materijala koji se koristi u radnom procesu

Uporaba slučaj 4.

NFC kodiran „Evidentiranje završetka radnje/akcije“ – aplikacija otvara mogućnost potvrde završetka radnje

Svaka promjena sinkronizira se u trenutku kada je nastala

Ovom funkcijom omogućeno je stalno praćenje proizvodnog procesa u stvarnom vremenu na svim aplikacijama.

Za zadane parametre upozorenja, sustav alarmira korisnike kako bi se izbjegle rizične situacije i potencijalni gubici

Primjer alarmiranja slučaj 1.
Minimalne zadane količine pojedinog materijala ili sirovine na zalihi

Primjer alarmiranja slučaj 2.
Približavanje roka isteka valjanosti pojedinih artikala (smanjivanje rizika eventualnih gubitaka)

Primjer alarmiranja slučaj 3.

Upozorenje o dosegu kritične točke u kontrolingu – ako se primjerice detektirana greška u proizvodnji ne otkloni u zadanom roku ili ako je nastala greška prepreka za nastavak proizvodnje

Primjer alarmiranja slučaj 4.
Odustupanja u pravilnim prijavama i odjavama radnika
Primjer alarmiranja slučaj 5.

Upozorenja o probijanju pojedinih rokova koji su zadani (isporuka, proizvodnja i sl.)

Primjer alarmiranja slučaj 6.
Obavijest ako je pojedina radnja izvršena, primjerice zadani rokovi, isporuka po određenom radnom nalogu i sl.

FAQ | Često postavljana pitanja

Kako izgleda uvođenje IT sustava za nadzor proizvodnje?

Implementacija ERP-a odvija se u šest osnovnih faza.

  1. Planiranje – upoznavanje vašeg proizvodnog pogona, problematika koja se javlja, planovi razvoja, ljudski kapaciteti, dosadašnje korištenje IT tehnologija.
  2. Dizajn – prijedlog rješenja implementacije, strategija kontrolinga radnih procesa i lokacija, način implementacije NFC čipova, strategija kadrovskog korištenja nove tehnologije.
  3. Razvoj – razvoj softvera, implementacija modula i prilagodba sukladno zadanom planu. Postavljanje NFC čipova.
  4. Testiranje – nekoliko faza testiranja te dorade rješenja.
  5. Isporuka – isporuka finalne verzije.
  6. Obuka – finalna obuka korisnika sustava.
Tko sve mora koristiti mobilnu aplikaciju i koliko mobilnih uređaja treba biti u pogonu?

Broj mobilnih uređaja ovisi o implementacijskom dizajnu. To znači da je moguće organizirati nadzor proizvodnje ovisno o različitim kapacitetima unutar pogona, i ovisno o kontrolingu koji se želi postići.

Mobilne uređaje mogu pritom koristiti samo voditelji pogona, a mogu ih koristiti i radnici.

Nije potrebno za svakog radnika imati poseban mobilni uređaj, već se mogu mijenjati po smjenama, ali je potrebna svaki puta prijava i odjava koja se može ubrzati jednostavnim skeniranjem korisničke NFC kartice, koju dobiva svaki radnik. Time bilježimo povijest korištenja i kontroling po pojedinom radniku.

Mobilni uređaji ili tableti mogu biti postavljeni prema radnim jedinicama, što znači da primjerice u skladištu može biti jedan uređaj preko kojeg se bilježe promjene.

Što su to NFC čipovi i kako se postavljaju?

NFC čipovi sadrže u sebi tehnologiju pomoću koje se postiže komunikacija između pametnog telefona (ili tableta, pametnog sata), te NFC kontaktnih točaka ili čipova. Oni mogu biti kodirani na bilo koju naredbu ili podatak koji želimo. Približavanjem mobilnog uređaja NFC čipu, mobitel prepoznaje kodiranu naredbu i otvara mobilnu aplikaciju prema željenom sadržaju.

NFC čipovi postoje u raznim formama, plastificirani i zaštićeni te čvrsti ili savitljivi. Zbog toga se mogu postaviti na različite materijale.

U skladištima se primjerice postavljaju na police te označavaju ulaz odnosno izlaz pojednog materijala.

Tako skeniranjem jednog čipa, mobilna aplikacija otvara sučelje koje vam nudi artikle koje želite evidentirati u skladište.

Obratno, čip može biti kodiran na konkretan artikl (ako se on primjerice često koristi), te se radnja odvija tako da radnik uzima robu, prisloni mobilni uređaj uz čip, te samo u aplikaciji evidentira izlaz pojedinog artikla.

Čipove možemo postaviti i na svojevrsne panele koji mogu stajati u proizvodnom ili skladišnom prostoru. Mogu biti dio proizvodne dokumentacije, pričvršćeni na radnom nalogu ili nacrtima.

U tom slučaju čip je kodiran tako da otvara dokumentaciju u elektronskom obliku. Kroz njega dobivamo uvid u informacije vezane za predmeti radni nalog kao što su rokovi isporuke, trenutna faza u kojoj se projekt nalazi, postotak ispunjenja, popratna dokumentacija kojoj je povremeno potreban uvid (nacrti, ugovori, bilješke vezane za kupce, fotografije, i sl.)

Više o NFC tehnologiji možete pročitati ovdje.

Kako je riješena sigurnost i zaštita korisničkog pristupa?

Event Horizon polaže veliku pažnju na kontrolu korisničkog pristupa. Zbog toga je moguće odrediti više razina provjere identiteta korisnika koji se spaja na sustav. Prije svega korisnički pristup za pojedine osobe može biti prilagođen, odnosno određuje se koju širinu pristupa ima pojedini korisnik.

Nadalje, osim provjere putem korisničkog imena i lozinke, može se zadati provjera putem sms-a (korisnik svaki puta dobiva novi sms kod koji treba unijeti prilikom prijave), ili skeniranje QR kod-a prikazanog na ekranu. Jednostavan i brz pristup može biti odobren skeniranjem NFC kartice kroz mobilnu aplikaciju.

Koji su osnovni dijelovi sustava?

Razlikujemo hardverske i softverske dijelove sustava. Od hardvera potrebna nam je IT infrastruktra koja se sastoji od računala, laptopa, tableta ili mobitela te NFC čipova. Za pristup sustavu potrebna je internet veza. Sustav radi ako i povremeno nema internet veze. Sva pohrana podataka, sigurnosne kopije i alati monitoringa sustava nalaze se u tzv. Cloud pohrani.

Event Horizon ERP osmišljen je kao model u kojem imate pristup vašem poslovanju kroz vaš softver ali na dva programska sučelja:

1. Web aplikaciji

2. Mobilnoj aplikaciji

Za korištenje programa nisu potrebne instalacije. Dovoljno je imati računalo s pristupom internetu. Ako gledamo na dosadašnji, „klasični pristup“ korištenja programa za tvrtke, web aplikacija predstavlja zapravo program koji koristite na stolnim i prijenosnim računalima u vašem uredu. Prednost je što se ona ne mora instalirati na svako računa na kojem se želi koristiti, već je dostupna kroz internet pretraživač (Google Chrome, Mozzila, Internet explorer…), ulaskom putem korisničkog sučelja i unosom vašeg korisničkog imena i lozinke. Aplikacija je prilagodljiva tzv. „responzivna“ za sve uređaje, što znači da je možete koristiti na tabletu, laptopu ili mobitelu.

Mobilna aplikacija se instalira na pametni telefon te se unosom korisničkog imena i lozinke ulazi u program.

Kako se mobilna aplikacija za moju tvrtku instalira, i je li ona vidljiva drugim ljudima?

Aplikacija je vidljiva samo vama, odnosno osobama kojima ste odobili korisnički pristup. Mobilna alikacija nije javno vidljiva u virtualnim trgovinama za aplikacije.

Aplikacija se distribuira na vaš pametni telefen putem kanala koji je zaštićen sigurnosnim protokolima i certifikatima.

Na kojem mobilnom telefonu je moguće instalirati mobilnu aplikaciju za moju tvrtku?

Aplikaciju je moguće instalirati na svim pametnim telefonima i tabletima novije generacije, operativnog sustava Android.

EventHorizon aplikacijska rješenja uvode na naše tržište inovativnu tehnologiju NFC bežičnog prijenosa podataka, koja se pokazala vrlo učinkovita za mnoga poslovna rješenja. Ovo rješenje čini revolucionarnu promjenu u prikupljanju podataka i označavanju artikala. Idealna je za organizaciju u skladišnom poslovanju i brzom provođenju inventura, kao i kod praćenja proizvodnje. Više o NFC tehnologiji možete pročitati ovdje.

Milijarda NFC mobitela u 2018.

%

Android uređaja ima ugrađenu NFC tehnologiju

%

Porast primjene NFC-a u svijetu - industrija, marketing i mobilne usluge

%

Generacije milenijalaca koristi beskontaktna plaćanja

Pošaljite nam upit

dogovorite demonstraciju u vašem proizvodnom pogonu

Kontakt

info@event-horizon.hr

+385 (0)1 58 111 96

Savska 41, Zagreb