+385 (0)1 58 11 196 info@event-horizon.hr

Metalna industrija | Event Horizon ERP softver

Softver za praćenje proizvodnje

u industriji obrade metala

Metalna industrija | Obrada metala Event Horizon ERP softver

 

Kako bi se praćenje proizvodnje odvijalo efikasno, mnoge tvrtke ulažu velike ljudske i organizacijske napore, budući da su softverska rješenja koja su danas poznata i raširena na tržištu, iznimno skupa i imaju zahtjevan prilagodbeni proces.

Event Horizon je kroz svoju platformu razvio softver koji je prilagodljiv za svaku vrstu pogona u industriji obrade metala. Obrada radnih naloga sa svim parametrima te kontroling i korektivne mjere, uključene su u rješenje. Aplikacija se koristi jednostavno i radnici imaju vrlu kratku prilagodbu na novi alat. Jednostavnost uporabe i fleksibilnost implementacije, omogućava optimalne rezultate i postizanje svrhe implementacije. Javite nam se te dogovorite demonstraciju kroz koju ćete dobiti bolju sliku o alatu.

Metal ind.ERP

prikaz implementacije

Osnovni dijelovi sustava

Web aplikacija

Pristup poslovanju sa bilo koje lokacije. Prilagodljiva za sve uređaje (laptop, tablet, mobitel). Bez dodatnih instalacija programa, pristup kroz internet pretraživač i unos korisničkog imena i lozinke.

Pohrana u cloudu

Visoka razina dostupnosti podataka, stalna sinkronizacija sa svim uređajima i replikacija podataka. Kopije podataka na više razina. Visoka razina zaštite korisničkog pristupa. Stalni monitoring sustava. Zašto poslovati u cloudu, više pročitajte ovdje.

Mobilna aplikacija

Instalirana na pametnom telefonu. U sinkronizaciji sa web aplikacijom. Podaci o poslovanju dostupni u svakom trenutku. Mogućnost obavijesti i alarmiranja kroz aplikaciju. Funkcija NFC tehnologije bežičnog povezivanja.

NFC tehnologija

Najsuvremeniji sustav bežičnog prikupljanja podataka u svim poslovnim procesima. NFC tehnologija ubrzava skladišnu inventuru, olakšava pristup dokumentima. Sljedivost i evidencija proizvodnje. Više o NFC-u pročitajte ovdje.

Radni nalog

Rokovi

m

Zalihe

~

Sigurnost

Radnici

Dorada

Alatnica

Zastoji

Alatnica

Kroz alatnicu pratimo trenutno stanje korištenja alata te imamo uvid u povijest korištenja alata. Parametri:

 • radni nalog
 • radnici koji su koristili alat
 • zamjena dotrajalih dijelova/izvještaji
 • sustav upozorava na približavanje roka atesta/servisa
 • povijest korištenja alata

Radni nalog

Razrada proizvodnje sklopa prema pozicijama i fazama proizvodnje. Pratimo kroz proizvodnju trenutno stanje te sinkroniziramo podatke putem mobilne aplikacije. Monitorig na najvišoj razini.

 • radni nalog – pozicije
 • radne jedinice – strojevi
 • ulazni materijali – označavanje utroška i otpada
 • praćenje tijeka obrade radnog naloga, rokovi

Moduli uključeni u softver za praćenje poslovanja

Najnovija NFC tehnologija bežičnog prikupljanja podataka | Mobilna aplikacija
Korisnički managment

Mogućnost dodavanja korisničkih uloga i pristupa sustavu. Prijava ulaza i izlaza korisnika u sustav te povijest korištenja sustava.

Skladišno poslovanje s NFC podrškom

Zalihe i skladišno poslovanje, ulaz i izlaz artikala, primke i narudžbenice, međuskladišna dokumentacija. Vođenje skladišta uz implementaciju NFC tehnologije i mobilne aplikacije.

Radni nalog - obrada

Razrada proizvodnje prema pozicijama i fazama proizvodnje. Pratimo kroz proizvodnju trenutno stanje te sinkroniziramo podatke putem mobilne aplikacije u sustav. Monitorig na najvišoj razini.

 • radni nalog – pozicije, podsklopovi, sklopovi
 • radne jedinice – strojevi, alati
 • ulazni materijali – označavanje utroška i otpada
 • praćenje tijeka obrade radnog naloga, rokovi
Alatnica

Kroz alatnicu pratimo trenutno stanje korištenja alata te imamo uvid u povijest korištenja alata. Parametri praćenja:

 • radni nalog – koji alat se koristi za pojedine radne naloge
 • radnici koji su koristili alat
 • zamjena dotrajalih dijelova/izvještaji – učestalost
 • sustav upozorava na približavanje roka atesta/servisa, notifikacije o priibližavanju roka
Dorade u proizvodnji

Modul kontroling grešaka u proizvodnji daje nam mogućnost praćenja svih dorada koje su u tijeku i koje su bile izvršene. Nakon identificiranja greške, radni nalog je u doradi kroz praćenje sljedećih parametara:

 • broj radnog naloga, vrsta posla, pozicija
 • tip greške, točno vrijeme identifikacije greške
 • radnik koji je odgovoran za grešku
 • faze dorade – evidentiranje i praćenje popravaka uz mogućnost zadavanja kometara putem web i mobilne aplikacije
 • unos utrošenih sati po fazama dorade – generiranje statistke o utrošenim satima
 • reporting o zastojima u proizvodnji i pomicanjima rokova zbog nastalih grešaka u proizvodnji
 • mogućnost statističkog uvida u efikasnost radnika i ukupne zastoje kroz razdoblje koje želimo promatrati (mjeseci, tjedni, dani, smjene)
Izvještaji i statistika

Sustav generira različite vrste izvještaja prema filteru ili parametrima koje zadajemo. Mogućnost postavljanja sustava kontrolinga kojim možemo pratiti:

 • trenutnu fazu u kojoj se pojedini projektni zadatak/radni nalog nalazi
 • stupanj dovršenosti, preostalo vrijeme, usporedba sa zadanim rokovima
 • efikasnost pojedinih smjena, radnika
 • statistika trajanja pojedinog radnog procesa
 • dinamika plaćanja po klijentima

Kvalitetno postavljeni izvještajni parametri omogućavaju dobivanje korisnih podataka koji se kasnije upotrebljavaju prilikom planiranja proizvodnje i optimizacije radnih procesa. Uštede u vremenu i koracima te kontrola zaposlenika. Za sve izvještaje moguće je postaviti automatsko slanje putem email-a, prema periodičkoj dinamici (dnevni – tjedni – mjesečni), ili procesnoj (završetak pojedine radnje).

Obavještajni alati

Notifikacijski alat koji pomaže u smanjivanju rizičnih situacija kao što su:

 • gubitak robe zbog roka valjanosti
 • nedovoljne minimalne količine za vođenje poslovanja, evidencija pomoćnog materijala potrebnog za poslovanje
 • obavijest o probijanju zadanih rokova
 • obavijest o evidentiranoj novoj greški u proizvodnji – aktivni radni nalozi s doradama u čekanju
 • obavijest o završenom radnom nalogu ili pojedinom koraku tijekom proizvodnje

Notifkacije mogu dolaziti u obliku poruke u mobilnoj aplikaciji, poruke upozorenja u web aplikaciji, automatskog slanja poruke na zadanu email adresu.

Pošaljite nam upit

dogovorite demonstraciju u vašim poslovnim jedinicama

Kontakt

info@event-horizon.hr

+385 (0)1 58 111 96

Savska 41, Zagreb