+385 (0)1 58 11 196 info@event-horizon.hr

Prehrambena industrija softver | Event Horizon ERP

Softver za praćenje proizvodnje

u prehrambenoj industriji

Prehrambena industrija softver za planiranje i kontroling proizvodnje

Sljedivost u prehrambenoj industriji možemo promatrati kao osnovni podsustav upravljanja kvalitetom. Bilo da ste manji ili veći proizvođač prehrambenih proizvoda, nužno vam je provođenje obveznih normi kojima se kontrolira sigurnost te kvaliteta proizvoda. Event Horizon je kroz svoju platformu razvio specifičan softver koji je prilagodljiv za sve vrste proizvodnje. Aplikacija se koristi jednostavno i radnici imaju vrlu kratku prilagodnu na nov alat. Kroz Event Horizon sustav implementira se rješenje prilagođeno poslovnom procesu. Jednostavnost uporabe i fleksibilnost implementacije, omogućava optimalne rezultate i postizanje svrhe implementacije. Javite nam se te dogovorite demonstraciju kroz koju ćete dobiti bolju sliku o alatu.

Implementacija softvera prati standarde sigurnosti i kvalitete

Standardi

IFS standard
HACCP standard
SQF standard

Kako postižemo sljedivost?

Event Horizon ERP povezuje pametne uređaje koji pomažu u poslovanju. Uređaji koje koristimo svakodnevno kao što su pametni telefoni, pametni satovi, kartice, razni mjerni uređaji i slično, integrirani su u ERP kao alat kroz koji se bilježe promjene u poslovanju.

NFC tehnologija bežičnog prijenosa podataka imeđu pametnog telefona i NFC čipa, služi nam za precizno praćenje procesa u proizvodnji. Pročitajte više na našem blogu Internet of Things.

Osnovni dijelovi sustava

Web aplikacija

Pristup poslovanju sa bilo koje lokacije. Prilagodljiva za sve uređaje (laptop, tablet, mobitel). Bez dodatnih instalacija programa, pristup kroz internet pretraživač i unos korisničkog imena i lozinke. Mogućnost dvostruke autorizacije kod svake prijave.

Pohrana u cloudu

Visoka razina dostupnosti podataka, stalna sinkronizacija sa svim uređajima i replikacija podataka. Visoka razina zaštite korisničkog pristupa. Stalni monitoring sustava. Zašto poslovati u cloudu, više pročitajte ovdje.

Mobilna aplikacija

Instalirana na pametnom telefonu. U sinkronizaciji sa web aplikacijom. Podaci o poslovanju dostupni u svakom trenutku. Mogućnost obavijesti i alarmiranja kroz aplikaciju. Funkcija NFC tehnologije bežičnog povezivanja. Kontroling kritičnih točaka za IFS i HACCP standarde.

NFC tehnologija

Najsuvremeniji sustav bežičnog prikupljanja podataka u svim poslovnim procesima. NFC tehnologija ubrzava skladišnu inventuru, olakšava pristup dokumentima, evidencija sljedivosti. Više o NFC-u pročitajte ovdje.

Radni nalog

Rokovi

m

Zalihe

~

Sigurnost

Radnici

Isporuka

R

IFS | HACCP

Zastoji

IFS standard | Sljedivost

Zadavanjem kontrolnih točaka te kritičnih granica, pratimo kroz proizvodnju trenutno stanje te sinkroniziramo podatke putem mobilne aplikacije u sustav. Monitorig na najvišoj razini.

Saznajte više

Moduli uključeni u softver za praćenje poslovanja

Najnovija NFC tehnologija bežičnog prikupljanja podataka | Mobilna aplikacija
Korisnički managment

Mogućnost dodavanja korisničkih uloga i pristupa sustavu. Prijava ulaza i izlaza korisnika u sustav te povijest korištenja sustava.

Skladišno poslovanje s NFC podrškom

Zalihe i skladišno poslovanje, ulaz i izlaz artikala, primke i narudžbenice, međuskladišna dokumentacija. Vođenje skladišta uz implementaciju NFC tehnologije i mobilne aplikacije.

Radni nalog - obrada

Razrada proizvodnje prema radnom nalogu i fazama proizvodnje. Pratimo kroz proizvodnju trenutno stanje te sinkroniziramo podatke putem mobilne aplikacije u sustav. Monitorig na najvišoj razini. Provedba IFS i HACCP satnadarda uz monitoring kritičnih točaka.

 • radni nalog – serije, LOT oznake,
 • radne jedinice – strojevi zauzetost kapaciteta pogona
 • ulazni materijali – označavanje utroška i otpada
 • praćenje tijeka obrade radnog naloga, rokovi
IFS | HACCP provedba

HACCP sustav (Hazard Analysis Critical Control Point) kroz Event Horizon ERP

Tehnologijom Event Horizon ERP rješenja, vršimo automatizirano praćenje proizvodnog procesa u prehrambenim industrijama gdje se osim ERP funkcionalnosti, dobiva i alat kojim vršimo nadzor kontrole kvalitete prema IFS i HACCP standardima. Temeljne postavke:

 • Kontrolne točke – identifikacija i označavanje kontrolnih točaka
 • Kritične granice – postavljanje kritičnih granica i parametara na kontrolnim točkama, alarmiranje sustava kod nedopuštenog odstupanja
 • Monitoring kritičnih točaka – učestalost, način, odgovornost. Alarmiranje sustava za određene parametre.
 • Korektivne mjere – odabir više vrsta mjera za korekciju odstupanja. Izvještaji o učinkovitostii mjera, gubici i analiza ispravnosti parametara na kritičnim točkama.
 • Odgovornost – podjela korisnika sustava prema odgovornosti za svaku mjeru kontrole.
 • Zapisnici i dokumentacija – generiranje zapisnika, analiza i izvještaji prema raznim parametrima i statističkim pokazateljima.
Izvještaji i statistika

Sustav generira različite vrste izvještaja prema filteru ili parametrima koje zadajemo. Mogućnost postavljanja sustava kontrolinga kojim možemo pratiti:

 • trenutnu fazu u kojoj se pojedini projektni zadatak/radni nalog nalazi
 • stupanj dovršenosti, preostalo vrijeme, usporedba sa zadanim rokovima
 • efikasnost pojedinih smjena, radnika
 • statistika trajanja pojedinog radnog procesa
 • dinamika plaćanja po klijentima

Kvalitetno postavljeni izvještajni parametri omogućavaju dobivanje korisnih podataka koji se kasnije upotrebljavaju prilikom planiranja proizvodnje i optimizacije radnih procesa. Uštede u vremenu i koracima te kontrola zaposlenika. Za sve izvještaje moguće je postaviti automatsko slanje putem email-a, prema periodičkoj dinamici (dnevni – tjedni – mjesečni), ili procesnoj (završetak pojedine radnje).

Upozorenja i notifikacije

Upozorenja se generiraju prema Korisničkom managmentu, što znači da pojedine notifikacije mogu dobivati samo radnici, a pojedine samo voditelji.  Notifikacijski alat pomaže u smanjivanju rizičnih situacija kao što su : gubitak robe zbog roka valjanosti, nedovoljne minimalne količine za vođenje poslovanja, evidencija pomoćnog materijala potrebnog za poslovanje.

Alarmiranje se može postaviti za:

 • minimalne zadane količine pojedinog materijala ili sirovine na zalihi
 • približavanje roka isteka valjanosti pojedinih artikala (smanjivanje rizik od eventualnih gubitaka)
 • upozorenje o dosegu kritične točke u kontrolingu
 • notifikacija ako se pojedini parametar u kritičnim granicama aktivira, te se daljnji tijek proizvodnje nastavlja, a nisu izvršene korektivne mjere
 • odustupanja u pravilnim prijavama i odjavama radnika
 • upozorenja u probijanju pojedinih rokova koji su zadani (isporuka, proizvodnja i sl.)

Notifikacije mogu dolaziti u obliku poruke u mobilnoj aplikaciji, poruke upozorenja u web aplikaciji, automatskog slanja poruke na zadanu email adresu.

Obračun i inventura

Dnevni obračun trenutnog stanja zaliha te  izvještajni dokumenti. Mogućnost automatiziranog slanja na email. Mogućnost brze inventure putem NFC-a i mobilne aplikacije.

Pošaljite nam upit

dogovorite demonstraciju u vašim poslovnim jedinicama

Kontakt

info@event-horizon.hr

+385 (0)1 58 111 96

Savska 41, Zagreb