+385 (0)1 58 11 196 info@event-horizon.hr

Prijevoznici | Event Horizon BI

Softver za poslovanje

Softver za prijevoznike | Event Horizon BI

Event Horizon aplikacijsko rješenje za prijevoznike uključuje paket koji u startu zadovoljava sve potrebe manjih i većih prijevozničkih tvrtki. Potreba za praćenjem lokacije vozila, kapaciteta opterećenosti, te sve popratne radnje koje su nužne za održavanje vozila sadržani su u Event Horizon BI softverskom rješenju. Radni nalozi, vozači, popratna dokumentacija, liste putnika ili skladišne liste, dokumentacija bilježenja radnih sati vožnji / odmora, sadržani su u mobilnoj aplikaciji. Podaci o stanju vozila i potrebinim radnjama kao što su: servis, registracije, osiguranja, razni atesti ili zamjene, kroz modul Notifikacije, olakšavaju vođenje poslovanja.

Poslovanje u cloudu omogućava uvid u trenutno stanje  te sinkronizira svaku promjenu nastalu u stvarnom vremenu na svim aplikacijama. Ovim alatom voditelji imaju trenutni uvid što se događa, na svojem mobilnom telefonu. Javite nam se te dogovorite demonstraciju kroz koju ćete dobiti bolju sliku o alatu.

Transport

Osnovni dijelovi sustava

Web aplikacija

Pristup poslovanju sa bilo koje lokacije. Prilagodljiva za sve uređaje (laptop, tablet, mobitel). Bez dodatnih instalacija programa, pristup kroz internet pretraživač i unos korisničkog imena i lozinke. Mogućnost dvostruke autorizacije kod svake prijave.

Pohrana u cloudu

Visoka razina dostupnosti podataka, stalna sinkronizacija sa svim uređajima i replikacija podataka. Kopije podataka na više razina.  Stalni monitoring sustava. Zašto poslovati u cloudu, više pročitajte ovdje.

Mobilna aplikacija

Instalirana na pametnom telefonu. U sinkronizaciji sa web aplikacijom. Podaci o poslovanju dostupni u svakom trenutku. Mogućnost obavijesti i alarmiranja kroz aplikaciju. NFC tehnologija, čitanje dokumenata.

NFC tehnologija

Najsuvremeniji sustav bežičnog prikupljanja podataka u svim poslovnim procesima. NFC tehnologija ubrzava skladišnu inventuru, olakšava pristup informacijama, daje mogućnost dodatne vrijednosti poboljšanjem usluge prema klijentu. Više o NFC-u pročitajte ovdje.

Radni nalog

Rokovi

m

Roba

~

Sigurnost

Vozači

Lociranje

Servis

Istovar

Kontrolirajte poslovanje

Pratite stanje vozila te trenutnu lokaciju.

Pristup skladišnim i transportnim dokumentima kroz mobilnu aplikaciju.

Obavijesti o stanju isporuke na mobilnoj aplikaciji.

Zatražite ponudu

Moduli uključeni u Softver za prijevoznike

Najnovija NFC tehnologija bežičnog prikupljanja podataka | Mobilna aplikacija
Korisnički managment

Mogućnost dodavanja korisničkih uloga i pristupa sustavu. Prijava ulaza i izlaza korisnika u sustav te povijest korištenja sustava.

Poslovanje voznog parka s NFC podrškom

Planiranje i raspored korištenja voznog parka te praćenje svih potrebnih mjera za osiguranje kvalitete poslovanja, implementirani su u softverskom rješenju kroz primjenu NFC tehnologije i mobilne aplikacije. Automatski obračun i statistički izvjštaji o kilometraži, prometu te pojedinim relacijama, dostupni preko instant inventura.

Korisnici koji zadužuju vozilo kroz mobilnu aplikaciju dobivaju obavijesti o eventualnim potrebnim mjerama za nadzorom ili servisnim radnjama. Ista notifikacija može biti zadana za mehaničarsku službu, ovisno o internom odabiru.

Izvještaji i statistika

Sustav generira različite vrste izvještaja prema filteru ili parametrima koje zadajemo. Mogućnost postavljanja sustava kontrolinga kojim možemo pratiti:

  • trenutno stanje pojedinog vozila: kilometraže, datum registracije, osiguranja, kapaciteta korištenja u prošlim intervalima, finacijski parametri i sl.
  • vozači – statistika rada, prijavi i odjavi iz sustava, lokacijski parametri
  • statistički obračun rasta/pada prometa po financijskim parametrima ili količinskim parametrima
  • dinamika plaćanja po klijentima
  • prikaz povijesti i analitike kroz mjesečne ili godišnje raspone

Kvalitetno postavljeni izvještajni parametri omogućavaju dobivanje korisnih podataka koji se kasnije upotrebljavaju prilikom planiranja poslovanja i optimizacije radnih procesa. Uštede u vremenu i koracima te kontrola zaposlenika. Za sve izvještaje moguće je postaviti automatsko slanje putem email-a, prema periodičkoj dinamici (dnevni – tjedni – mjesečni), ili procesnoj (završetak pojedine radnje).

Upozorenja i notifikacije

Upozorenja se generiraju prema Korisničkom managmentu, što znači da pojedine notifikacije mogu dobivati samo radnici, a pojedine samo voditelji.  Notifikacijski alat pomaže u smanjivanju rizičnih situacija kao što su : nedovoljne minimalne količine za vođenje poslovanja, evidencija pomoćnog materijala potrebnog za poslovanje, približavanje rokova servisa, doseg kilometraže i sl.

Alarmiranje se može postaviti za:

  • minimalne zadane količine pojedinog materijala na zalihi (servisni)
  • približavanje roka isteka valjanosti pojedinih artikala (smanjivanje rizik od eventualnih gubitaka), za sve artikle prema zadanome
  • odustupanja u pravilnim prijavama i odjavama radnika
  • upozorenja u probijanju pojedinih rokova koji su zadani
  • upozorenje o nadolazećem servisu ili registraciji

Notifkacije mogu dolaziti u obliku poruke u mobilnoj aplikaciji, poruke upozorenja u web aplikaciji, automatskog slanja poruke na zadanu email adresu.

Pošaljite nam upit

dogovorite demonstraciju u vašim poslovnim jedinicama

Kontakt

info@event-horizon.hr

+385 (0)1 58 111 96

Savska 41, Zagreb