+385 (0)1 58 11 196 info@event-horizon.hr

Deprecated: class-oembed.php is deprecated since version 5.3.0! Use wp-includes/class-wp-oembed.php instead. in /var/www/html/www.event-horizon.hr/wp-includes/functions.php on line 4907

Skladišta i logistika | Event Horizon BI

Programska rješenja za poslovanje skladišta

Softver za skladišta i logistiku | Event Horizon BI

Skladišno poslovanje kroz Event Horizon tehnologiju odvija se kroz aplikacijski paket sa hardverskom podrškom NFC tehnologije te korištenjem pametnog telefona za evidenciju promjena.

Za skladišta svih veličina te popratni vozni park, mobilna aplikacija služi kao osnovni alat pomoću kojeg korisnici bilježe promjene. Inventure su ubrzane putem NFC čipova. Ukupno poslovanje u koju je implementirana NFC tehnologija evidencije, daje uvid u trenutno stanje te sinkronizira svaku promjenu nastalu u stvarnom vremenu na svim aplikacijama. Vozila koja transferiraju robu povezana su u sustavu kroz dokumentaciju dostupnu na mobilnoj aplikaciji.

Ovom tehnologijom osigurana je potpuna sljedivost robe, nužna za pojedine industrije. Softverski paket u skladu je sa GDPR uredbom o zaštiti osobnih podataka.

 

Program za skladišta – prikaz implementacije

Instant inventure pomoću NFC-a

Event Horizon softverska rješenja uključuju mobilnu aplikaciju i NFC tehnologiju bežičnog prikupljanja podataka.

Skladišne jedinice označene NFC čipovima omogućavaju bržu inventuru, trenutni pregled stanja zaliha, povijest kretanja robe i  označavanje jedinica. Cijelo poslovanje može se voditi na web aplikaciji i na mobilnoj aplikaciji.

NFC & Internet of Things – Internet stvari

Event Horizon softverska rješenja za skladišta povezuju pametne uređaje koji pomažu u poslovanju. Uređaji koje koristimo svakodnevno kao što su pametni telefoni, pametni satovi, kartice, razni mjerni uređaji i slično, integrirani su u program za skladišta kao alat kroz koji se bilježe promjene u poslovanju. NFC tehnologija bežičnog prijenosa podataka između pametnog telefona i NFC čipa, služi nam za praćenje procesa u skladišnom poslovanju.

Event Horizon BI softverski paket Skladište i logistika

Web aplikacija

Pristup poslovanju sa bilo koje lokacije. Prilagodljiva za sve uređaje (laptop, tablet, mobitel). Bez dodatnih instalacija programa, pristup kroz internet pretraživač i unos korisničkog imena i lozinke. Mogućnost dvostruke autorizacije kod svake prijave.

Pohrana u cloudu

Visoka razina dostupnosti podataka, stalna sinkronizacija sa svim uređajima i replikacija podataka. Kopije podataka na više razina. Visoka razina zaštite korisničkog pristupa. Stalni monitoring sustava. Zašto poslovati u cloudu, više pročitajte ovdje.

Mobilna aplikacija

Instalirana na pametnom telefonu. U sinkronizaciji sa web aplikacijom. Podaci o poslovanju dostupni u svakom trenutku. Mogućnost obavijesti i alarmiranja kroz aplikaciju. Funkcija NFC tehnologije bežičnog povezivanja.

NFC tehnologija

Najsuvremeniji sustav bežičnog prikupljanja podataka u svim poslovnim procesima. NFC tehnologija ubrzava skladišnu inventuru, olakšava pristup informacijama, daje mogućnost dodatne vrijednosti poboljšanjem usluge prema klijentu. Više o NFC-u pročitajte ovdje.

Radni nalog

Rokovi

m

Zalihe

=

Vozila

Radnici

~

Sigurnost

NFC inventura

Isporuka

Koje su prednosti korištenja mobilne aplikacije i NFC tehnologije?

Sinkronizacija podataka koji se prikupljaju NFC-om odvija se trenutno, u stvarnom vremenu. Svaka nastala promjena u skladištu ili nekoj drugoj poslovnoj jedinici ili vozilu, dostupna je na mobilnom uređaju u trenutku nastajanja. Inventure su ubrzane putem NFC čipova. Nema ulaganja u skupe čitače, kao što je slučaj kada se uvodi tehnologija čitanja bar kodova u skladištima ili proizvodnji.

Zatražite ponudu

NFC tehnologija u Event Horizon skladišnom poslovanju

Pomoću NFC tehnologije omogućava se komunikacija između dva mobilna uređaja ili komunikacija između bilo kojeg uređaja koji podržava NFC (pametni sat, razni čitači), te NFC čipa. Čipovi mogu biti ugrađeni u razne forme primjerice kartice, naljepnice, narukvice, tekstilne površine i slično. Mogu biti zaštićeni različitim materijalima, što ih čini prilagodljivima za razna okruženja kao što su vrućina, vlaga, hladnoća, podložnost habanju i udarcima.

Softversko rješenje uključuje mobilnu aplikaciju na pametnom telefonu Android operativnog sustava koja služi za kodiranje i čitanje NFC čipova. Strategija postavljanja lokacije NFC čipa te određivanje funkcije čipa, dio je implementacijskog dizajna. Način postavljanja može se prilagoditi prema dosadašnjoj organizaciji rada. Prikaz jednostavne NFC akcije na slici:

KONTAKTIRAJTE NAS

15 + 6 =

Kako funkcionira NFC tehnologija u Event Horizon skladišnom poslovanju?

NFC čipovima označavamo ključne parametre - skladišne jedinice i artikle

Strategija postavljanja čipova može biti prilagođena već ustaljenom načinu poslovanja ili se može zadati novi način organizacije internih procesa. Čipovi mogu biti ugrađeni u razne forme primjerice kartice, naljepnice, narukvice, tekstilne površine i slično. Mogu biti zaštićeni različitim materijalima, što ih čini prilagodljivima za razna okruženja kao što su vrućina, vlaga, hladnoća, podložnost habanju i udarcima. Zbog toga se mogu postaviti na različite materijale, ljepljenjem ili pričvršćivanjem vijkom.

U skladištima se najčešće postavljaju na police te označavaju ulaz odnosno izlaz pojednog materijala. Tako skeniranjem jednog čipa mobilna aplikacija otvara sučelje koje nudi artikle koje želimo evidentirati u skladište.

Obratno, čip može biti kodiran na konkretan artikl (ako se on primjerice često koristi), te se radnja odvija tako da radnik uzima robu, prisloni mobilni uređaj uz čip i evidentira u aplikaciji izlaz pojedinog artikla.

Čipove možemo postaviti i na svojevrsne panele koji mogu stajati u skladišnom prostoru. Mogu biti dio skladišne dokumentacije, pričvršćeni na radnom nalogu ili narudžbenici. U tom slučaju čip je kodiran tako da otvara dokumentaciju u elektronskom obliku ili radni nalog u sustavu. Kroz njega dobivamo uvid u informacije vezane za predmeti radni nalog kao što su rokovi isporuke, trenutna faze u kojoj se projekt nalazi, postotak ispunjenja, kadrovsku odgovornost, popratnu dokumentaciju kojoj je povremeno potreban uvid (nacrti, ugovori, bilješke vezane za kupce, fotografije, i sl.).

Čipove kodiramo putem mobilne aplikacije prema zadanoj strategiji označavanja

Mobilni telefoni koji se koriste za industrijske svrhe, robusni su i otporni na udarce, vlagu i prašinu.

Mogućnosti označavanja skladišnih jedinica i lokacija:

Na police ili palete postavlja se NFC čip koji je kodiran na vrstu artikla koji se nalazi na odabranom mjestu. Prilikom ulaza ili izlaza artikla, mobilni telefon se približava NFC čipu te otvara aplikaciju koja nam nudi promjenu u količini artikla koju želimo provesti.

Aplikacija u istom trenutku može nuditi i druge parametre koje želimo bilježiti, kao što su: odabir narudžbenice ili radni nalog, odabir napomene koju želimo upisati, odabir više vrsta artikala koji su na istoj polici i slično.

Uporaba Slučaj 1. : NFC kodiran „Artikl 001“ – aplikacija otvara stanje artikla na skladištu i nudi mogućnosti promjene

Uporaba Slučaj 2. : NFC kodiran „Ulaz robe / Izlaz robe“ – aplikacija nudi akciju evdiencije ulaza robe. Aplikacija pritom otvara mogućnost odabira artikala za koje želimo bilježiti ulaz te količinu, datum, posebnu oznaku artikla i slično.

Uporaba Slučaj 3. : NFC kodiran „Nova narudžbenica“ – aplikacija otvara mogućnost otvaranja novog dokumenta na tabletu ili mobilnom telefonu. Popunjavamo prema predlošku zadane parametre i kreiramo novi radni nalog.

Tijekom poslovanja radnici koriste mobilnu aplikaciju za evidenciju promjena

Prilikom ulaza ili izlaza pojedinog artikla, mobilni telefon se približi kodiranom NFC čipu, čime se otvara aplikacija koja nudi mogućnosti odabira akcije. Radnik odabire artikal, unosi količinu te potvrđuje radnju. Podaci se sinkroniziraju u sustav.

Uporaba Slučaj 1. : NFC kodiran „1. Radni nalog“ – aplikacija otvara predmetni radni nalog

Uporaba Slučaj 2. : NFC kodiran „Odabir radnje/ akcije“ – aplikacija nudi radnju koja slijedi

Uporaba Slučaj 3. : NFC kodiran „Ulaz materijala / izlaz materijala“ – aplikacija nudi odabir vrste i količine sirovine ili materijala koji se koristi u radnom procesu

Uporaba Slučaj 4. : NFC kodiran „Evidentiranje završetka radnje/akcije“ – aplikacija otvara mogućnost potvrde završetka radnje

Svaka promjena sinkronizira se trenutku kada je nastala i generira proizvodni tijek u softveru

Promjene koje bilježmo putem NFC čipova i mobilne aplikacije, vidljive su u cijelom sustavu na svim aplikacijama.

Za zadane parametre upozorenja, sustav alarmira korisnike kako bi se izbjegle rizične situacije i potencijalni gubici

Primjer alarmiranja slučaj 1.

Minimalne zadane količine pojedinog materijala ili sirovine na zalihi

Primjer alarmiranja slučaj 2.:

Približavanje roka isteka valjanosti pojedinih artikala (smanjivanje rizika eventualnih gubitaka).

Primjer alarmiranja slučaj 3.

Odustupanja u pravilnim prijavama i odjavama radnika.

Primjer alarmiranja slučaj 4.

Upozorenja o probijanju pojedinih rokova koji su zadani (isporuka, narudžba, inventura).

Primjer alarmiranja slučaj 5.

Obavijest ako je pojedina radnja izvršena, primjerice zadani rokovi, isporuka po određenom radnom nalogu.

Primjer alarmiranja slučaj 6.

Neprirodni skokovi u veličinama – pokazuju ako se roba ne evidentira ispravno, inventure koje se provode nenajavljeno, mogu biti ubrzane putem NFC čipova.

Milijarda NFC mobitela u 2018.

%

Android uređaja ima ugrađenu NFC tehnologiju

%

Porast primjene NFC-a u svijetu - industrija, marketing i mobilne usluge

%

Generacije milenijalaca koristi beskontaktna plaćanja

Moduli uključeni u softver za praćenje poslovanja

Najnovija NFC tehnologija bežičnog prikupljanja podataka | Mobilna aplikacija
Korisnički managment
Mogućnost dodavanja korisničkih uloga i pristupa sustavu. Prijava ulaza i izlaza korisnika u sustav te povijest korištenja sustava.
Skladišno poslovanje s NFC podrškom | Radni nalog i narudžbenica

Modul sadrži tijekove robe skladišno poslovanje, stanje zaliha, ulaz i izlaz artikala, primke i narudžbenice, međuskladišna dokumentacija. Vođenje skladišta uz implementaciju NFC tehnologije i mobilne aplikacije. Povezanost sa drugim modulima, blagajna, računovodstvo, prodaja. Obrada radnih naloga:

 • tijekom pripreme narudžbenice, korisnik na mobilnoj aplikaciji zadaje promjenu zalihe kroz NFC čip ili ručni unos
 • nakon pripreme dostave, aplikacija šalje notifikaciju odjelima ili korisnicima, prema zadanome
 • automatiziran unos primki pomoću predložaka kroz narudžbenicu te potvrde pomoću skeniranja NFC čipa
 • trenutni prikaz stanja na pojedinim paletama ili policama putem čitanja NFC čipa uz pomoć aplikacije na mobilnom uređaju
 • instant inventure NFC
 • potpuna sljedivost artikala i robe, prikaz povijesti obrade radnih naloga
Transportna vozila | Sljedivost kretanja robe

Kroz StorageHoirzon softver, skladišni radnici i vozači koriste mobilne aplikacije te NFC tehnologiju za skeniranje i identifikaciju kretanja roba. Ubrzani procesi zaprimanja narudžbi postižu se kroz aplikaciju.  Postižemo potpunu sljedivost kretanja artikala od proizvodnje ili skladišta do krajnje točke, što je ključno za pojedine vrste industrija.

Također, postiže se visoka razina kontrolinga, budući da se bilježi cijela povijest ponašanja korisnika aplikacije.

Izvještaji i statistika
 Sustav generira različite vrste izvještaja prema filteru ili parametrima koje zadajemo. Mogućnost postavljanja sustava kontrolinga kojim možemo pratiti:
 • izvještaji o skladišnom i blagajničkom poslovanju
 • dnevne inventure kroz ubrzan proces NFC čitanja čipova
 • dinamika plaćanja po klijentima
 • efikasnost pojedinih smjena, radnika

Kvalitetno postavljeni izvještajni parametri omogućavaju dobivanje korisnih podataka koji se kasnije upotrebljavaju prilikom planiranja proizvodnje i optimizacije radnih procesa. Uštede u vremenu i koracima te kontrola zaposlenika. Za sve izvještaje moguće je postaviti automatsko slanje putem email-a, prema periodičkoj dinamici, primjerice dnevni, tjedni, mjesečni  ili procesnoj: isporuka, zaprimanje narudžbe, vrsta kanala dostave ili isporuke, tip klijenta i slično.

Upozorenja i notifikacije

Upozorenja se generiraju prema Korisničkom managmentu, što znači da pojedine notifikacije mogu dobivati samo radnici, a pojedine samo voditelji.  Notifikacijski alat pomaže u smanjivanju rizičnih situacija kao što su : gubitak robe zbog roka valjanosti, nedovoljne minimalne količine za vođenje poslovanja, evidencija pomoćnog materijala potrebnog za poslovanje. Alarmiranje se može postaviti za:

 • minimalne zadane količine pojedinog materijala ili sirovine na zalihi
 • približavanje roka isteka valjanosti pojedinih artikala (smanjivanje rizik od eventualnih gubitaka)
 • odustupanja u pravilnim prijavama i odjavama radnika
 • upozorenja u probijanju pojedinih rokova koji su zadani

Notifkacije mogu dolaziti u obliku poruke u mobilnoj aplikaciji, poruke upozorenja u web aplikaciji, automatskog slanja poruke na zadanu email adresu.

Obračun i inventura

Dnevni obračun trenutnog stanja zaliha te  izvještajni dokumenti. Mogućnost automatiziranog slanja na email. Mogućnost brze inventure putem NFC-a i mobilne aplikacije.

info@event-horizon.hr

+385 (0)1 58 111 96

Savska 41, Zagreb